Рубрика: Անհատական ուսումնական պլան

Անհատական ուսումնական պլան

Անուն Ազգանուն-Մարիանա Գրիգորյան
Ընտրությամբ գործունեության խումբ-տեխնոլոգիա
Դասարան- 5.2 դասարան
Երկարօրյայից օգտվում  եմ/չեմ օգտվում- օգտվում  եմ
Երթուղային ծառայություն օգտվում եմ/չեմ օգտվում, երթուղու համարը-օգտվում եմ 5 համար
Հեծանիվ վարել գիտեմ/չգիտեմ-գիտեմ
Լողալ գիտեմ/չգիտեմ-գիտեմ
Լրացուցիչ կրթության խմբակ դպրոցում- նկարչություն, անգլերեն
Լրացուցիչ կրթության խմբակ դպրոցից դուրս-չեմ գնում